ฉันจะซัดแกให้ปลิว!! ลูฟี่ท้าบิ๊กมัม

ลูฟี่หาเรื่องสี่จักรพรรดิ บิ๊กมัม ที่เกาะเงือก และประกาศจะยึดเกาะเงือกมาเป็นอาณาเขตของตัวเอง ซ่าจิงๆ จากตอนที่ 571